Hizmetlerimiz

Bina Yönetimi

Personel İşlemleri

• Bina görevlisinin SGK doğrultusunda bildirgelerinin verilmesi, tahakkukların çıkarılması, hizmet belgesinin çıkarılması.
• İş kanunu doğrultusunda kıdem, ihbar tazminatlarının hesaplanması,yıllık izin sürelerinin hesaplanması.
• Yönetmelikler, tebliğler vb. diğer yasal dayanaklar doğrultusunda izlenmesi ve takibi.

Sigorta İşlemleri

• Sigorta acentesi olduğumuz sigorta firmaları ile kişisel ve ortak yaşam alanlarınızda her türlü riskin güvence altına alınması ve sigorta danışmanlığı.

Hukuk İşlemleri

• Yönetim sorunları çözümü.
• İşletme projelerin hazırlanması.
• Aidatını ödemeyenlerin hukuksal takibi.
• Binada yapılacak işlere uygun olarak kararların alınması ve deftere geçirilmesi.
• Geçmiş dönemlerden kalan borçların takip ve tahsilatı.
• Yöneticinin sorumlulukları, kiracının sorumlulukları, ev sahibinin sorumlulukları.
• Binada yaşayanların uygun olmayan davranışlarının hukuksal çözümü.

Muhasebe İşlemleri

• Gelir ve giderlerin belgeli olarak yasal deftere kaydı.
• Defter ve belgelerin yönetime denetcilere ve adli mercilere incelemeleri için hazır bulundurulması.
• Ödenmeyen aidatların yasal faizlerinin hesaplanması ve kaydı.
• Dönem sonunda gelir ve gider bilançolarının yönetim kuruluna sunulması.
• Gider ve gelir analizlerinin periyodik olarak yönetime sunulması.