Teknik Bakım Hizmetleri

Bina Bakım Hizmetlerinin, bir tesisin sürekliliği, güvenliği ve itibarı için ne kadar önemli ve hayati olduğunun farkında olarak; konusunda gereken eğitimleri almış teknik personellerle, tüm elektrikli ve mekanik sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz olarak çalışmaları için gereken koruyucu, önleyici bakımların yapılarak, bu alandaki risklerin ortadan kaldırılmasını hede eriz.

Müşterilerimizin asıl işlerine konsantre olup arızaların yaratacağı zaman ve para kayıplarını önlemeye yönelik hizmetler de sunan EGS HİZMET, uzman mühendisler ve teknisyenlerin yer aldığı teknik kadrosu ile elektrik, elektronik, mekanik, pnömatik ve hidroliği kapsayan alanlarda özel kurgulanmış program ile her türlü tamir ile önleyici ve koruyucu bakım çalışması yapmaktadır.

Bu Kapsamdaki Bina Bakım & Teknik Hizmetleri:

• Koruyucu / Önleyici Bakım
• 3ncü firma bakımlarının planlanması ve Yönetimi
• Küçük Arıza Onarımları
• Enerji Yönetimi ve Tasarrufu Çalışmaları
• Teknik Malzeme Tedarik Süreci Yönetimi